Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy
a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat 
kontaktní osobu Klára Bakešová, adresa Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 - Staré Město, listinnou formou
jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít
přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy
před uplynutím příslušné lhůty. Zboží nevracejte zpět poštovní službou na dobírku. Vhodnými způsoby zaslání zboží zpět jsou:                                      cenný balík, doporučený balík, doporučený dopis.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vrácené
zboží a Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání
(kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob
standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro
provedení počáteční transakce, mimo doběrečné. V případě prvotní transakce formou dobírky, použijeme pro vrácení
plateb poštovní poukázku na Vaše jméno a adresu, které jste uvedl(a) do objednávky vráceného zboží.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a po naší kontrole vráceného zboží z hlediska jeho kompletnosti,
neporušenosti a hygienické nezávadnosti.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V případech, kdy zbožím jsou kosmetické výrobky, například tělová mýdla, šampóny, parfémové vody, deodoranty atp.
obeznamte se nejdříve s povahou a vlastnostmi zboží (vůně, barva, viskozita, konzistence, účinnost atp.) prostřednictvím
samostatných vzorků zboží. Nejste-li předem obeznámen(a) s vlastnostmi zboží, informujte nás (prodávajícího) o potřebě
přiložení identického vzorku zboží do zásilky spolu s objednaným zbožím.

Provozovatel může odmítnout odstoupení od smlouvy, vrácení zboží, vrácení plateb mj. v těchto případech:

-Zboží bylo kupujícím (spotřebitelem) poškozené.
-Zboží bylo kupujícím (spotřebitelem) použito, přičemž zbožím byl kosmetický výrobek u kterého nelze po použití
deklarovat hygienickou kvalitu.
-Zboží bylo vrácené poštovní službou na dobírku.
-Zboží nebo obal byl znečištěný.
-Zboží mělo při vrácení poškozené ochranné plomby.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Klára Bakešová, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 - Staré Město

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Tento e-shop, obdobně jako každý jiný, v základním nastavení sbírá cookies, které slouží pro správný chod e-shopu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.